Pozostałości wiatraka koźlaka o konstrukcji słupowej z końca XVIII wieku, okolice wsi Błonie

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Pozostałości wiatraka koźlaka o konstrukcji słupowej z końca XVIII wieku, okolice wsi Błonie

Błonie - belka (oś), pozostałości wiatraka koźlaka

Pozostałości wiatraka koźlaka o konstrukcji słupowej z końca XVIII wieku, okolice wsi Błonie, wiatrak spłonął – podpalony 5 maja 2000 r.