Skała – łupki serycytowo-chlorytowe

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl