Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Most Pokoju i Katedra

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Most Pokoju i Katedra

Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Most Pokoju i Katedra

Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Most Pokoju i Katedra