Ślęża widziana od zachodu

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Ślęża widziana od zachodu

Ślęża widziana od zachodu

Ślęża widziana od zachodu