Storczyk Obuwik (Cypripedium calceolus L.)

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Storczyk Obuwik (Cypripedium calceolus L.)

Storczyk Obuwik (Cypripedium calceolus L.)

Storczyk Obuwik (Cypripedium calceolus L.)