Migrujące dzikie gęsi

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl