Pierwiosnka maleńka w Śnieżnych Kotłach

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl