W Górach Sowich.

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl