Krzyż Carla na stokach Wielkiej Sowy – miejsce śmierci  Carla Benjamina Griegera  w 1856 roku. 

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Krzyż Carla na stokach Wielkiej Sowy – miejsce śmierci  Carla Benjamina Griegera  w 1856 roku. 

Krzyż Carla na stokach Wielkiej Sowy - miejsce śmierci  Carla Benjamina Griegera  w 1856 roku.                                    fotoPort.pl  Krzysztof Romańczukiewicz 

Krzyż na stokach Wielkiej Sowy – miejsce śmierci  Carla Benjamina Griegera  w 1856 roku.                                    fotoPort.pl  Krzysztof Romańczukiewicz