BN5A0259

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

BN5A0259

Ruiny zamku Owiesno                                                           fotoPort.pl

Ruiny zamku Owiesno                                                           fotoPort.pl