BN5A0242

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

BN5A0242

Ruiny zamku Owiesno                                                           fotoPort.pl

Ruiny zamku Owiesno                                                           fotoPort.pl