Pozostałości wiatraka koźlaka o konstrukcji słupowej z końca XVIII wieku, okolice wsi Błonie, wiatrak spłonął – podpalony 5 maja 2000 r.

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Pozostałości wiatraka koźlaka o konstrukcji słupowej z końca XVIII wieku, okolice wsi Błonie, wiatrak spłonął – podpalony 5 maja 2000 r.

Pozostałości wiatraka koźlaka o konstrukcji słupowej z końca XVIII wieku, okolice wsi Błonie, wiatrak spłonął - podpalony 5 maja 2000 r.

Pozostałości wiatraka koźlaka o konstrukcji słupowej z końca XVIII wieku, okolice wsi Błonie, wiatrak spłonął – podpalony 5 maja 2000 r.