Liczne są na Ślęży skały, gabrowe głazy, skalne wzniesienia – tu Skalna

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Liczne są na Ślęży skały, gabrowe głazy, skalne wzniesienia – tu Skalna

Liczne są na Ślęży skały, gabrowe głazy, skalne wzniesienia - tu Skalna

Liczne są na Ślęży skały, gabrowe głazy, skalne wzniesienia – tu Skalna