Inskrypcja niepodal Kamiennej ławki – odwrócone litery F (Feodora ) dają literę H ( Heinrich ) – wszystko zwieńczone książęcą koroną

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Inskrypcja niepodal Kamiennej ławki – odwrócone litery F (Feodora ) dają literę H ( Heinrich ) – wszystko zwieńczone książęcą koroną

Inskrypcja niepodal Kamiennej ławki - odwrócone litery F (Feodora ) dają literę H ( Heinrich ) - wszystko zwieńczone książęcą koroną

Inskrypcja niepodal Kamiennej ławki – odwrócone litery F (Feodora ) dają literę H ( Heinrich ) – wszystko zwieńczone książęcą koroną