Skały na zachodnim zboczu Skalnika – inskrypcja “Gott strafe England ! 1914 “

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Skały na zachodnim zboczu Skalnika – inskrypcja “Gott strafe England ! 1914 “

Skały na zachodnim zboczu Skalnika - inskrypcja "Gott strafe England ! 1914 "

Skały na zachodnim zboczu Skalnika – inskrypcja “Gott strafe England ! 1914 “