Ruiny Rungendorf. Wioska – widmo pod Wrocławiem.

Ruiny Rungendorf. Wioska – widmo pod Wrocławiem.

Rungendorf (Rzędów, Rzędowo) - umarła osada

 

 Rungendorf, Rzędów, Rzędowo

Rungendorf

Rungendorf

 

Puste miejsce na mapie

Gdy kilka lat temu przeglądałem dawne niemieckie mapy okolic Wrocławia to zaciekawił mnie punkt na mapie o nazwie Rungendorf – niewielka miejscowość nieopodal dzisiejszego Chwałowa i Maniowa Małego.  Na współczesnych mapach próżno szukać w tym miejscu śladu po tej wiosce. Co się z nią stało ? Z informacji rozrzuconych po sieci dowiemy się, że przed wojną było to kilkanaście zamieszkałych numerów, w tym gospoda – a osada mogła liczyć w chwili rozpoczęcia drugiej wojny około stu mieszkańców. Dzięki fotografiom na dawnej kartce pocztowej możemy nawet zobaczyć jak wyglądała. Administracyjnie Rungendorf należał do odległego o ok 1,5 km Frauenhain (dziś Chwałów).


Rungendorf

Ruiny – umarła osada, dawny przysiółek Chwałowa


Dzień czarny jak noc – 14 lutego 1945


Apokalipsa na osadę spadła 14 lutego 1945 roku. Dzień wcześniej oddziałom  rosyjskim udało się zamknąć pierścień oblężenia wokół Festung Breslau. Niemieckie dowództwo było zaskoczone tak szybkim biegiem wypadków –  i zdeterminowane aby oblężenie Wrocławia przerwać. W rejon od dzisiejszego Szczepanowa po Mirosławice skierowano do natarcia dwie niemieckie dywizje pancerne. Wywiązała się zaciekła pancerna bitwa – i Niemcom udało się na kilkanaście godzin przerwać oblężenie. Kolejny kontratak – tym razem Rosjan – ostatecznie odrzucił ich na wcześniejszą linię obronny (wzdłuż rzeczki Czarna Woda). Właśnie podczas tych bardzo krwawych walk Rungendorf właściwie przestał istnieć. Także w najbliższych miejscowościach zobaczymy ślady tych dramatycznych walk – do dziś świadkami są postrzelane pociskami ruiny pałaców w Maniowie Małym i Borzygniewie (zdjęcia w galerii poniżej).

Rzędowo – widmowo


Po wojnie zniszczony Rungendorf przybrał nazwę Rzędowo (Rzędów).Próby zasiedlenia mocno zniszczonej osady nie trwały długo – i miejsce to ostatecznie opuszczono. Kiedyś natrafiłem na wspomnienia dawnego osadnika z tych terenów pochodzące z czasów tuż po wojnie – i utkwiła mi opowieść o krajobrazie – na okolicznych pagórkowatych, zielonych już polach gęsto rozrzucone były poczerniałe wraki czołgów – zarówno rosyjskich jak i niemieckich. Tak było jeszcze kilka lat po wojnie.

Do Rzędowa czyli Rungendorf możemy dojść drogą polną z Maniowa Małego lub z Chwałowa – trafić pomoże mapa Rungendorf. Aby w gąszczu dzisiejszego niewielkiego lasu wypatrzeć resztki budynków najlepiej wybrać się tam wtedy, gdy zielony żywioł zarośli i wysokich pokrzyw nie zasłoni wszystkiego.


Ruiny. (Rzędów, Rzędowo) - umarła osada , dawny przysiółek Chwałowa

Ruiny. Rzędów, Rzędowo – wymarła osada, dawny przysiółek Chwałowa