Rząsiny. Kaplica cmentarna

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl