Niszczejące poszycie zwieńczenia wieży. Dawny kościół w Pastewniku (ruiny)

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Niszczejące poszycie zwieńczenia wieży. Dawny kościół w Pastewniku (ruiny)

Dawny kościół w Pastewniku (ruiny)

Niszczejące poszycie zwieńczenia wieży. Dawny kościół w Pastewniku (ruiny) fot.Krzyszof Romańczukiewicz www.fotoPort.pl