Dawny kościół w Pastewniku (ruiny)

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl