Dawny kościół w Pastewniku

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl