Ruiny – kościół w Pastewniku

Ruiny – kościół w Pastewniku

Dawny kościół w Pastewniku -Ruina

Kościół w Pastewniku – ruiny


Dawny kościół w Pastewniku (ruiny)

Niszczejące poszycie zwieńczenia wieży. Dawny kościół w Pastewniku (ruiny)


Dolny Śląsk ma za sobą bogatą i burzliwą historię – a świadkami przemian w ciągu wieków są liczne tu zabytki – w formie zachowanej, bądź w postaci ruin.


Wielu przyjezdnych z innych regionów zastanawia widok dwóch wież kościelnych w jednej wsi, dość powszechny w dolnośląskim krajobrazie.


Jest to efekt rozłamu kościoła na skutek nauk Lutra. Niemiecka ludność Śląska w większości dość szybko przyjęła luteranizm i kalwinizm – i zarządzała także podległymi wspólnotom świątyniami.
Kontrreformacja, wojny religijne – w tym wojna trzydziestoletnia – sprawiły, iż będący w tym czasie pod władaniem Cesarstwa Austrii  Dolny Śląsk był miejscem prześladowań protestantów a wszystkie kościoły wróciły do katolików. Po zajęciu habsburskiego Śląska przez Prusy, obok starszych i zwykle mniejszych kościołów katolickich powstawały liczne kościoły ewangelickie.


W 1925 roku na Dolnym Śląsku mieszkało 67,7 % ewangelików, 29,6 wyznawców obrządku rzymsko-katolickiego i 1% innych wyznań.


Nowe granice i exodus ludności po drugiej wojnie światowej sprawiły, iż zdecydowana większość świątyń ewangelickich straciła skupione wokół nich społeczności. Czasy komunizmu pogłębiły
kryzys – wiele kościołów zamieniło się w ruiny, większość jednak ocalało, głównie dzięki staraniom kościoła katolickiego.


Dawny kościół w Pastewniku (ruiny)

Dawny kościół w Pastewniku (ruiny)


Pastewnik (do 1945 r Stein-Kunzendorf) to malownicza, położona z dala od głównych tras wieś w gminie Marciszów. Piękna okolica, praktycznie nieskażona przyroda, nieznane widoki na Kotlinę Marciszowa,
Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie i Góry Wałbrzyskie – wszystko to może zachęcić do wędrówki i odkrywania okolic.
Kościół a właściwie jego ruina zaznacza swą obecność w tym krajobrazie od wieku XIII, w wieku XV i XVI był przebudowywany a od opuszczenia na początku wieku XIX popada w
coraz to większą ruinę. Zachowana jest właściwie wieża kościelna oraz mur przykościelny pierwotnie obronny – otacza on położony wewnątrz niewielki cmentarz, który jest gęsto pokryty grobami. Całość tworzy dość niesamowite i zaskakujące miejsce.


Cmentarz i dawny kościół w Pastewniku (ruiny)

Cmentarz i dawny kościół w Pastewniku (ruiny)


Na stoku naprzeciw, po drugiej stronie doliny w której rozłożyła się wieś zobaczymy drugi cmentarz, rozległy i obecnie wykorzystywany. Nieco niżej, wznosi się dawny kościół ewangelicki –  a obecnie rzymsko-katolicki, przy nim zaś znajdziemy ciekawe, zabytkowe dzwony pochodzące zapewne z położonego powyżej kościoła-ruiny.


 


Gotycki element - dawny kościół w Pastewniku (ruiny)

Gotycki element – Ruiny – kościół w PastewnikuFotografie chronione są prawem autorskim.


Ruiny – kościół w Pastewniku