Tu już nikt nie mieszka – opuszczony dom w górach

Tu już nikt nie mieszka – opuszczony dom w górach

Opuszczony dom w P.

Zagubione w czasie


Część miejscowości na Przedgórzu Sudeckim i w dolnych partiach Gór Sowich i Kamiennych, Kaczawskich jest jakby z innej epoki – nie licząc wiosek położonych przy większych miastach – tam, dalej od miast czuje się zastój i postępujące wyludnienie.

I tam zobaczyć możemy puste, niezabezpieczone domy, często już pozbawione wszystkiego co mogło by mieć wartość. Grabieżom zwykle towarzyszy bezinteresowna dewastacja.

Opuszczony dom w górach

Opuszczony dom w górach

 

 Widok opuszczonego domu powoduje, że wyobraźnia wyrusza w wędrówkę – poprzez dziesięciolecia, czasem stulecia – przebiegają obrazy od budowniczych po ostatnich domowników… Czasem mury są gadatliwe i chętnie podpowiadają historie o tych, którzy stąd dawno temu odeszli, innym razem niepokojąco milczą mrokiem, wyczuwana jest się atmosfera jakichś dramatów. Dramaty mogą być różne – wcale nie musi to być zbrodnia – wystarczy ujrzeć pod pochylonym płotem okryty starymi liśćmi stos pustych butelek po wódce… Opuszczone domy są jak otwarte na chybił trafił książki – możemy przeczytać tylko owe dwie strony, całą resztę sobie dopowiemy- co mniej lub bardziej będzie odpowiadać prawdzie. Czasem są domy intrygujące na tyle, że chcemy widzieć a nie domniemać – wtedy pytamy najbliższych sąsiadów, szukamy starych fotografii czy dokumentów.

Drzwi szeroko otwarte Opuszczony dom w P.

Drzwi szeroko otwarte


Dom

Dom – jakże szerokie jest rozumienie tego słowa, zwykle jednak pierwszym jest kojarzenie związane ze stroną  emocjonalną – bezpieczeństwo, obecność bliskich, wspomnienia dzieciństwa. Dom to także pojęcie celów i wartości, które chcemy osiągnąć w życiu.

Wybudować dom… mieć syna… zasadzić drzewo.

Puste, opuszczone domy zmuszają do refleksji.opuszczone domy

Tu już nikt nie mieszka – dom w P.


Tu już nikt nie mieszka – dom w P.

 

 

 

 


opuszczone domy

Tu już nikt nie mieszka – dom w P.


Tu już nikt nie mieszka - dom w P.opuszczone domy

Tu już nikt nie mieszka – dom w P.


Opuszczony dom w P.

Opuszczony dom w P.


 


Fotografie chronione są prawem autorskim.