Tu już nikt nie mieszka… Wzgórza Włodzickie

Tu już nikt nie mieszka… Wzgórza Włodzickie

Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.
Dom w ruinie. Wzgórza Włodzickie. Opuszczone domy

Dom w ruinie. Wzgórza Włodzickie.


 

Opuszczone domy opowiadają czasem proste, zwykłe historie o przemijaniu, innym razem są to krwawe dramaty i tragedie.

 


Dom w ruinie. Wzgórza Włodzickie. Opuszczone domy

Okno. Dom na wzgórzach


Wzgórza Włodzickie to niewielkie pasmo górskie w Sudetach Środkowych, położone w dorzeczu Włodzicy i jej dopływów w północno-zachodniej części ziemi kłodzkiej. Na tych malowniczych i niezbyt często odwiedzanych przez turystów wzniesieniach znajdziemy dwie zabytkowe wieże widokowe – na Górze Wszystkich Świętych i Górze Świętej Anny.


Droga wiodła do bramy. Opuszczone gospodarstwo. Wzgórza Włodzickie. Opuszczone domy

Droga wiodła do bramy. Opuszczone gospodarstwo. Wzgórza Włodzickie.


Mapa Google – Góra Świętej Anny i Wzgórza Włodzickie


Opuszczony dom. Wzgórza Włodzickie.

Opuszczony dom. Wzgórza Włodzickie.


W malowniczych dolinkach potoków rozsiane są niewielkie miejscowości, często o zabudowie mocno rozproszonej.  W licznych przysiółkach o niezbyt dobrze rozwiniętej strukturze drogowej znajdziemy częściej niż w innych pasmach Sudetów opuszczone, niszczejące domostwa.  Przyczyny ucieczki wcześniejszych mieszkańców bywały różne – czasem były to trudne warunki życia a innym razem tragiczne zdarzenia losowe, takie jak pożary. Nieodległy, bardzo atrakcyjny teren Gór Stołowych sprawia, że tam się koncentruje ruch turystyczny a Wzgórza Włodzickie są omijane, mimo swojej krajobrazowej atrakcyjności. W takich właśnie miejscach urzeka i zatrzymuje nas przekonanie, iż czas tu biegnie znacznie wolniej.


Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie. Opuszczone domy

Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.


Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.

Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.


Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.

Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.


Domy na Wzgórzach

Wzgórza Włodzickie to miejsce pełne kontrastów, gdzie piękno przyrody i zabytków łączy się z dramatem i ruiną. Są one częścią długiej i barwnej historii Sudetów – gdzie obrośnięte  już mchem “zabytkowe ruiny” po dawnych PGR-ach z epoki PRL mieszają się z pozostałościami po dziewiętnastowiecznych domach wybudowanych przez dawnych niemieckich mieszkańców.


Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.

Ruiny dużego gospodarstwa z epoki PRL. Wzgórza Włodzickie.


Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.

A jednak po nas coś zostanie… Przy opuszczonym domu. Wzgórza Włodzickie.


Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.

Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.


Dom w ruinie. Wzgórza Włodzickie.

Świadectwo przemijania. Na ścianie szczytowej walącego się domu zachowała się tablica ” Wybudowano w roku 1880  – J . Ollbrich “. Wzgórza Włodzickie.


Dom w ruinie. Wzgórza Włodzickie.

Parasolka


Opuszczony dom. Wzgórza Włodzickie.

Narty w jednym z pomieszczeń opuszczonego domu. Wzgórza Włodzickie.


Opuszczony dom. Wzgórza Włodzickie.

Opuszczony dom. Wzgórza Włodzickie.


Opuszczony dom. Wzgórza Włodzickie.

Opuszczony dom. Wzgórza Włodzickie.


Opuszczony dom. Wzgórza Włodzickie.

Opuszczony dom. Wzgórza Włodzickie.


Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.

Ruiny dużego gospodarstwa częściowo strawionego wcześniej przez pożar. Wzgórza Włodzickie.


Dom na wzgórzach

Dom na wzgórzach


Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.

Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.


Zdziczały sad. Wzgórza Włodzickie.

Zdziczały sad przy opuszczonych domostwach. Wzgórza Włodzickie.


Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie.

Ruiny dużego gospodarstwa. Wzgórza Włodzickie. Opuszczone domy


Wszystkie fotografie chroni prawo autorskie.  Fotografie – Krzysztof Romańczukiewicz  – fotoPort.pl


Zobacz także w okolicy:

Tu już nikt nie mieszka… Opuszczone miejsca w Kotlinie Kłodzkiej (1)

Zamek Ratno Dolne. W Kotlinie Anomalii Czasowych.

Szczeliniec Wielki – najpiękniejsze miejsca Dolnego Śląska


 

Opuszczone domy, zapomniane, ruiny gospodarstw – Wzgórza Włodzickie. Tu już nikt nie mieszka…