Krzyż na miejscu tragedii – zbocza Smogorni (Krzyż Wessela)

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Krzyż na miejscu tragedii – zbocza Smogorni (Krzyż Wessela)

Krzyż na miejscu tragedii - zbocza Smogorni (Krzyż Wessela)

Krzyż na miejscu tragedii – zbocza Smogorni (Krzyż Wessela)