słoneczniki sunflowers

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

słoneczniki sunflowers

Gdy słońce zachodzi słoneczniki wciąż promienieją.