Zapora na Bystrzycy -Lubachów fot. Krzysztof Romańczukiewicz. fotoport.pl

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl