Intentional Camera Movement – ICM – celowe poruszenie kamerą

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl