Zanurzone. Park Południowy, Wrocław. fot. Krzysztof Romańczukiewicz fotoPort.pl

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Zanurzone. Park Południowy, Wrocław. fot. Krzysztof Romańczukiewicz fotoPort.pl

Zanurzone. Park Południowy, Wrocław. fot. Krzysztof Romańczukiewicz fotoPort.pl

Zanurzone. Park Południowy, Wrocław. fot. Krzysztof Romańczukiewicz fotoPort.pl