Mapa niemiecka 1:25000 zpoczątku XX w – partia podszytowa Wielkiej Sowy

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Mapa niemiecka 1:25000 zpoczątku XX w – partia podszytowa Wielkiej Sowy

Mapa niemiecka 1:25000 zpoczątku XX w - partia podszytowa Wielkiej Sowy

Mapa niemiecka 1:25000 zpoczątku XX w – partia podszytowa Wielkiej Sowy – na zielono współczesne oznaczenia w tym krzyż Carla