Dawny cmentarz żydowski

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl