Čičmany – malowana wioska, Słowacja

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl