Krzyż Carla, Wielka Sowa

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl