Lubiąż. Paltrak z końca XVIII wieku

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl