Rungendorf (Rzędów, Rzędowo) – umarła osada

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl