Tu już nikt nie mieszka … Opuszczone miejsca w Górach Izerskich


Dawnego schronisko Kesselschlossbaude
Dawne schronisko Kesselschlossbaude

 

Opuszczone miejsca w Górach Izerskich – schronisko Kesselschlossbaude

Nad niewielką wioską Kotlina rozrzuconą na stokach Góry Kocioł w Górach Izerskich znajdziemy zarastający lasem kompleks budynków dawnego schroniska Kesselschlossbaude. Osiem budynków wybudowano stopniowo powiększając dawną gospodę w pierwszej połowie XX w. używając dość malowniczego stylu sudecko-bawarskiego. Jak wyglądała całość w tamtych czasach zobaczymy na dawnej kartce pocztowej. Założenie to powstało prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej małej warowni – stąd zwyczajowa nazwa miejsca „zameczek”. Po wojnie kompleks użytkowany był jako  Ośrodek Wypoczynkowy, następnie Ośrodek ZHP – od lat 80 opuszczony popada w ruinę, część ruin budynków nosi ślady zniszczeń pożarowych. Byłem pierwszy raz w tym kompleksie pod koniec lat osiemdziesiątych – wtedy jeszcze budynki były całe, choć zaniedbane. Dziś brak już dachów i  stropów, za kilka lat zapewne runą pozostałości ścian.


Ruiny schroniska Kesselschlossbaude ( później Ośrodek ZHP Zameczek ). Góra Kocioł nad Kotliną
Ruiny schroniska Kesselschlossbaude ( później Ośrodek ZHP Zameczek ). Góra Kocioł nad Kotliną

 


Ruiny schroniska Kesselschlossbaude ( później Ośrodek ZHP Zameczek ). Góra Kocioł nad Kotliną
Ruiny schroniska Kesselschlossbaude ( później Ośrodek ZHP Zameczek ). Góra Kocioł nad Kotliną

 


Opuszczone domostwa nad Przecznicą

Nieopodal Kotliny, ponad  wioską Przecznica znajdziemy kilka zarastających lasem opuszczonych  gospodarstw co ilustrują zdjęcia zamieszczone poniżej.

Miejsca takie jak Kotlina i Przecznica  ukazują jak szybko przyroda zaciera pamięć miejsc w których wyrosło, żyło i pracowało kilka ludzkich pokoleń .


Zarośnięte lasem ruiny godpodarstwa w Górach Izerskich nad Przecznicą

 


Okno w domu w którym już nikt nie mieszka
Okno w domu w którym już nikt nie mieszka

 


 


© Jeśli prezentowane fotografie chcą Państwo wykorzystać proszę o kontakt . Zdjęcia i tekst chronione są prawem autorskim.