Tu już nikt nie mieszka… Opuszczone miejsca w Górach Izerskich


Dawnego schronisko Kesselschlossbaude

Dawne schronisko Kesselschlossbaude


 

Opuszczone miejsca w Górach Izerskich – schronisko Kesselschlossbaude

Nad niewielką wioską Kotlina rozrzuconą na stokach Góry Kocioł w Górach Izerskich znajdziemy zarastający lasem kompleks budynków dawnego schroniska Kesselschlossbaude. Osiem budynków wybudowano stopniowo powiększając dawną gospodę w pierwszej połowie XX w. używając dość malowniczego stylu sudecko-bawarskiego. Jak wyglądała całość w tamtych czasach zobaczymy na dawnej kartce pocztowej. Założenie to powstało prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej małej warowni – stąd zwyczajowa nazwa miejsca „zameczek”. Po wojnie kompleks użytkowany był jako  Ośrodek Wypoczynkowy, następnie Ośrodek ZHP – od lat 80 opuszczony popada w ruinę, część ruin budynków nosi ślady zniszczeń pożarowych. Byłem pierwszy raz w tym kompleksie pod koniec lat osiemdziesiątych – wtedy jeszcze budynki były całe, choć zaniedbane. Dziś brak już dachów i  stropów, za kilka lat zapewne runą pozostałości ścian.


Ruiny schroniska Kesselschlossbaude ( później Ośrodek ZHP Zameczek ). Góra Kocioł nad Kotliną

Ruiny schroniska Kesselschlossbaude ( później Ośrodek ZHP Zameczek ). Góra Kocioł nad Kotliną

 


Ruiny schroniska Kesselschlossbaude ( później Ośrodek ZHP Zameczek ). Góra Kocioł nad Kotliną

Ruiny schroniska Kesselschlossbaude ( później Ośrodek ZHP Zameczek ). Góra Kocioł nad Kotliną

Opuszczone domostwa nad Przecznicą


Strych w opuszczonym domu 

Nieopodal Kotliny, ponad  wioską Przecznica znajdziemy kilka zarastających lasem opuszczonych  gospodarstw co ilustrują zdjęcia zamieszczone poniżej.

Miejsca takie jak Kotlina i Przecznica  ukazują jak szybko przyroda zaciera pamięć miejsc w których wyrosło, żyło i pracowało kilka ludzkich pokoleń .


Zarośnięte lasem ruiny godpodarstwa w Górach Izerskich nad Przecznicą

 


Pokój w opuszczonym domu

 


 

   

© Jeśli prezentowane fotografie chcą Państwo wykorzystać proszę o kontakt . Zdjęcia i tekst chronione są prawem autorskim.