Powidzko - dawny kościół

Powidzko – ruiny dawnego kościoła ewangelickiego

Co skrywa gęsty zagajnik ? Po ewangelicki kościół w Powidzku  to dziś skryta w gąszczu dawnego cmentarza ruina – zachowała się prawie kompletna wieża, ale mocno już zniszczone są ściany nawy. Całość jednak jest malownicza i przywodząca refleksje. Teren wokół dawnego kościoła porasta lasek z drzewami  – zarówno starymi jak z gąszczem młodych samosiejek – niegdyś był to cmentarz. Znalazłem jednak jedynie jedną względnie zachowaną płytę…
 Czytaj dalej