Śnieżny Stawek w Wielkim Śnieżnym Kotle

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl