Trawers po zboczu Wielkiego Szyszaka w kierunku Śnieżnych Kotłów

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Trawers po zboczu Wielkiego Szyszaka w kierunku Śnieżnych Kotłów

Trawers po zboczu Wielkiego Szyszaka w kierunku Śnieżnych Kotłów