Dawny kościół w Pastewniku (ruiny) – zachowane schody wieży

fotografia przyroda historia krajobraz