Dawny kościół w Pastewniku (ruiny) – zachowane schody wieży

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl