Dawny kościół w Pastewniku (ruiny)

fotografia przyroda historia krajobraz