Powidzko – ruiny dawnego kościoła ewangelickiego

Powidzko – ruiny dawnego kościoła ewangelickiego

Powidzko - dawny kościół
Powidzko - dawny kościół

Powidzko – dawny kościół ewangelicki – obecnie ruina


Co skrywa gęsty zagajnik ?

Poewangelicki kościół w Powidzku  to dziś skryta w gąszczu dawnego cmentarza ruina – zachowała się prawie kompletna wieża, ale mocno już zniszczone są ściany nawy. Całość jednak jest malownicza i przywodząca refleksje. Teren wokół dawnego kościoła porasta lasek z drzewami  – zarówno starymi jak z gąszczem młodych samosiejek – niegdyś był to cmentarz. Znalazłem jednak jedynie jedną względnie zachowaną płytę nagrobną, inne są w stanie szczątkowym. 

Powidzko - dawny kościół

Powidzko – dawny kościół ewangelicki


Ruiny kościołów stają się wyznacznikiem czasów – czy podobnie jak ruiny świątyń antycznych będą przypominać o kulturze i cywilizacji która przeminęła ?


Powidzko – ruina kościoła otoczona jest terenem dawnego cmentarza 


Sam kościół nim uległ presji czasów nie miał za sobą zbyt długiej historii – wybudowany został w 1909 roku. Po wojennej zawierusze i zmianie granic został opuszczony – jego ewangeliccy użytkownicy jako Niemcy zostali wysiedleni – a świątynia prawdopodobnie służyła jeszcze do pierwszej połowy lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku – w 1954 była już opuszczona i ulegała stopniowej dewastacji, zapewne także samowolnym rozbiórkom.

Powidzko - dawny kościół

Powidzko – dawny kościół ewangelicki

 


 

Fotografie chronione są prawem autorskim. Miejsce : Powidzko. Województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki, gmina Żmigród.

[mapsmarker marker=”14″]


Miejsca zapomniane, opuszczone -Dolny Śląsk- Powidzko, ruina kościoła