Krajobraz z krzyżem

Krzyże Symbol ten obecny na naszych jako element małej architektury krajobrazu od kilkunastu wieków. Znak ten ma wiele odmian różniących się nieco – jest krzyż łaciński, krzyż grecki, krzyż maltański, krzyż św. Andrzeja, krzyż prawosławny oraz inne. Prócz czysto religijnego, chrześcijańskiego znaczenia kultowego był i jest wykorzystywany jako symbol upamiętnienia ludzi czy dramatycznych zdarzeń. Obecny na rozstajach dróg, mogiłach, w miejscach tragedii odczytywany … Czytaj dalej Krajobraz z krzyżem