Krajobraz z krzyżem


Krzyże

Symbol ten obecny na naszych ziemiach od kilkunastu wieków  ma wiele ikonograficznych odmian (krzyż łaciński, krzyż grecki, krzyż pizański, krzyż maltański, krzyż św. Andrzeja, krzyż prawosławny oraz inne ). Prócz czysto religijnego, chrześcijańskiego znaczenia kultowego był i jest wykorzystywany jako symbol upamiętnienia ludzi czy dramatycznych zdarzeń. Obecny na mogiłach, w miejscach tragedii jako swoiste przypomnienie i ostrzeżenie dla żyjących.

Krzyże są ważną częścią materialnej spuścizny historycznej danego regionu – w prezentowanym poniżej zestawie obecne są głównie zachowane krzyże z regionów, w których po drugiej wojnie nastąpiła wymiana ludności – te krzyże to często jedyna pamiątka po wcześniejszych mieszkańcach tamtych ziem. Przykładem może być jest Beskid Niski – w  dawnym łemkowskim Bartnem pracowało wielu utalentowanych rzeźbiarzy a ich dzieła w postaci kapliczek czy krzyży na mogiłach zachwycają surowym pięknem. Można je odnaleźć w najbliższej i dalszej okolicy szukając miejsc po dawnych wsiach czy cmentarzach, sporo także zachowało sie ich na wciąż istniejących cmentarzach.

Krzyże i dziś są stawiane często jako rodzaj upamiętnienia – najczęściej nowe krzyże widzimy przy drogach w miejscach tragicznych wypadków. Kilkanaście lat temu, na przełomie wieków stawiane były często krzyże milenijne. Niestety,  jakże często nie grzeszą one urodą i jedyną cechą wyróżniającą ich konstrukcji jest wielkość. Pewnie to znak czasów gdy miejscowych rzeźbiarzy – kamieniarzy  zastąpiły firmy stawiające konstrukcje stalowe.
Trudno sobie wyobrazić aby rodzimy krajobraz z krzyżem przestał istnieć.