Historia ryta w skale

Ryty - napisy na skałach pod zamkiem Bolczów

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia ryta w skale. 

Napisy sprzed prawie 200 lat pod zamkiem Bolczów.

 

Raz za razem okazuje się, że Sudety ze swą pasjonującą a wciąż dla nas nie do końca poznaną historią ukrywają wiele miejsc które zarosły zapomnieniem a godne są zobaczenia. Wcale nie koniecznie  muszą to być atrakcje na miarę złotego pociągu. Dwa lata temu prasa w Kotlinie Jeleniogórskiej pisała o odkryciu „tajemniczych napisów” pod zamkiem Bolczów.  Dzięki listownym opisom dawnej mieszkanki tych ziem Dory Puschmann, które otrzymał mieszkaniec Janowic Wielkich można było odnaleźć na skale pod zamkiem (po stronie północno-zachodniej) ryte w granitowej skale napisy upamiętniające wycieczkę i pobyt w ruinach zamku : Alexandry – cesarzowej Rosji, Augusty – księżnej legnickiej, Mari – księżnej Prus, , Elżbiety – księżnej Prus, Karola – księcia Prus,  Wilhelma – księcia Prus, Karoliny – księżnej Hesji.Na skałach pod rytami nazwisk arystokratów i symbolami można też odczytać daty ich wycieczek -1824, 1830.

Więcej …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się :