Opowieści z kamienia


Dolny Śląsk gęsto usiany jest pamiątkami minionej historii . Bogactwo tego regionu w dużej mierze opierało się na zasobach naturalnych – surowcach wydobywanych z głębi ziemi. I tym właśnie, oraz odmiennością kultury osadnictwa niemieckiego możemy tłumaczyć obecność specyficznych niewielkich kamiennych zabytków rzadkich w innych regionach Polski. Kamienni świadkowie minionych wieków to często proste w formie monolity, czasem z ledwie obrobionego kamienia –  jednak dzięki wyrytym inskrypcjom – jest to data, napis lub symbol – możemy odtworzyć ich znaczenie. Służyły jako symbole ówczesnego prawa, słupy graniczne, pomniki upamiętniające wydarzenia . Czasem jednak znajdujemy kamienie o tajemniczym przeznaczeniu i nieznanym pochodzeniu. Każdy z nich mógłby opowiedzieć niejedną, czasem krwawą a zwykle ciekawą opowieść.

Opowieści z kamienia 


 

 

Kamienny świadek zabójstwa – krzyż pojednania

 

17 września 1838 roku. Śmierć leśniczego Gottfrieda Maywalda.  Zbrodnia i kara. Karkonoskie dramaty zapisane w kamieniu

 

Śnieżny dramat na Smogorni – 22.12.1929 – Karkonoskie dramaty (1)

 

Paul Keller – zapomniana płaskorzeźba w karkonoskim lesie

Kamienie wiekowe w Karkonoszach – lata 1860 -1869

Kamienie wiekowe w Karkonoszach 1850-1859

 

Sosnówka Górna – dramat na drodze sprzed 90 lat. Najstarszy w Polsce pomnik przydrożny upamiętniający ofiarę wypadku samochodowego

 

Historia ryta w skale. Napisy sprzed prawie 200 lat pod zamkiem Bolczów.

Monolity sprzed 700 lat – zapomniana granica Św. Jana

 

Skalnik – wezwanie na granitowej skale

 

Krajobraz z krzyżem

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się :