Pokój w opuszczonym domu

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl