Krzyż na Smogorni – tragedia 22 grudnia 1929

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl