Krajobraz z krzyżem

Krajobraz z krzyżem

krzyż -Beskid Niski, Bartne

Krzyże na rozstajach dróg, krzyże na mogiłach czy w miejscach nieszczęść od wielu wieków są częścią naszego krajobrazu. Te wiekowe, tworzone najczęściej dłutem miejscowych rzemieślników zachwycają swoim prostym pięknem. Stygmaty mijającego czasu dodają im dramatyzmu i sprawiają, że kamienie przemawiają, opowiadają swoją historię. 

Beskid Niski

Beskid Niski


Krzyż Beskid Niski. Bartne

Beskid Niski. Bartne


Krajobraz z krzyżem

Krzyż to element małej architektury o charakterze głównie sakralnym powszechny jest w naszym krajobrazie od kilkunastu wieków. Znak ten jako symbol ma wiele odmian – różniących się nieco graficznie  – jest krzyż łaciński, krzyż grecki, krzyż maltański, krzyż św. Andrzeja, krzyż prawosławny oraz wiele innych. Prócz czysto religijnego, chrześcijańskiego znaczenia kultowego był i jest wykorzystywany jako symbol upamiętnienia ludzi czy dramatycznych historii. Znajdziemy go na rozstajach dróg, mogiłach, w miejscach tragedii – odczytywany bywa jako  ostrzeżenie dla żyjących i przypomnienie, upamiętnienie minionych zdarzeń.

Krzyże są ważną częścią materialnej spuścizny historycznej danego regionu – w  zestawieniu poniżej obecne są głównie zachowane krzyże z terenów, na których po drugiej wojnie nastąpiła wymiana ludności. Symbole te to często jedyna pamiątka po wcześniejszych mieszkańcach. Przykładem może być jest Beskid Niski czy Dolny Śląsk. W dawnym łemkowskim Bartnem pracowało wielu utalentowanych rzeźbiarzy a ich dzieła w postaci kapliczek czy krzyży na mogiłach zachwycają surowym pięknem.  Odnaleźć je można w najbliższej i dalszej okolicy szukając miejsc po dawnych wsiach czy cmentarzach. Także na miejscach pochówku wciąż użytkowanych zachowało się sporo zabytkowych kamiennych krzyży.

Symbol ten dziś stawiany jest często jako rodzaj upamiętnienia – najwięcej widzimy ich przy drogach, w miejscach tragicznych wypadków. Kilkanaście lat temu, na przełomie wieków stawiane były często krzyże milenijne. Niestety, sporo jest takich, których jedyną cechą wyróżniającą jest wielkość. Cóż, miejscowych rzeźbiarzy – kamieniarzy zastąpiły firmy stawiające konstrukcje stalowe.


Beskid Niski


krzyż przydrożny

Kieleckie – krzyż przydrożny


Kotlina Kłodzka - krzyż przydrożny

Kotlina Kłodzka. Okolice Lewina

Krzyż - Beskid Niski

Krzyż – Beskid Niski


Kluki. Pomorze


Beskid Niski


Kotlina Kłodzka. Krowiarki


Beskid Niski


Prezentowane fotografie są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie możliwe jest tylko za zgodą autora. Fotograf Krzysztof Romańczukiewicz


Krajobraz z krzyżem – krzyż jako element krajobrazu. Wartości kulturowe, symboliczne, historyczne, religijne. Beskid Niski, Dolny Śląsk.Zobacz także: https://fotoport.pl/kamienny-swiadek-zabojstwa-krzyz-pokutny/

 

 


Krajobraz z krzyżem – krzyż jako element krajobrazu. Wartości kulturowe, symboliczne, historyczne, religijne. Beskid Niski, Dolny Śląsk.