Trzy krzyże pojednania – oklice Jaksina

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Trzy krzyże pojednania – oklice Jaksina

Trzy krzyże pojednania - oklice Jaksina

Trzy krzyże pojednania (pokutne) – oklice Jaksina